לוסי דובינצ'יק

07.05.2007
קלרה הקדושה בהיריון. ריאיון
לוסי דובינצ'יק
צילום : "עדו לביא"