מיקי קם

14.05.2007
בשבילנו, היא המנצחת ב"רוקדים עם כוכבים"
מיקי קם
צילום : "עדו לביא"