יעל בר זוהר

25.06.2007
פורחת בהיריון וחוזרת למסך עם "הדבר הגדול הבא"
יעל בר זוהר
צילום : "אייל נבו"