דוגמנית עם כלב

22.04.1953
דוגמנית עם כלב
צילום : "חנה לנדס"