מרגלית צנעני

27.08.2007
ריאיון עם הכוכבת האמיתית של "כוכב נולד"
מרגלית צנעני
צילום : "עדו לביא"