דוגמנית

06.05.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "א. קירשנר"