מרב מילר

04.02.2008
מגישת החדשות נכנסת לנעליים של חיים יבין
מרב מילר
צילום : "עדו לביא"