מורן נמני

17.03.2008
אנחנו שואלים, הדוגמנית עונה
מורן נמני
צילום : "עדו לביא"