דוגמנית

13.05.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "א.קירשנר"