תמר זיסקינד

31.03.2008
מלכת היופי של ישראל לשנת 2008
תמר זיסקינד
צילום : "ששון משה"