דוגמנית

18.05.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "האנס קאופמן"