אריקה פרננדה

02.06.2008
דוגמנית
אריקה פרננדה
צילום : "אוהד רומנו"