לינוי בר גפן

04.08.2008
מגישת הטלוויזיה בריאיון
לינוי בר גפן
צילום : "עדו לביא"