ווריקה ארצמן

27.05.1953
מלכת היופי של הגליל
ווריקה ארצמן
צילום : "חיים פין"