מיכל הראל

03.06.1953
מלכת היופי לשנת 1951 בדרך לחופה
מיכל הראל
צילום : "חנה לנדס"