לין מור

08.12.2008
נערת היופיעשרה לין מור חזרה מתחרות בין-לאומית
לין מור
צילום : "אפרת שליטא בונדי"