אנסטיה מיכאלי וילדיה

29.12.2008
אשת התקשורת עם שבעת ילדיה (השמיני בדרך)
אנסטיה מיכאלי וילדיה
צילום : "עדו לביא"