דוגמנית

17.06.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"