עדי רודניצקי

23.03.2009
מלכת היופי של ישראל לשנת 2009
עדי רודניצקי
צילום : "ששון משה"