יוליה דיימנט

12.04.2009
נערת ישראל לשנת 2009, עונה על השאלון שלנו
יוליה דיימנט
צילום : "אוהד רומנו"