מלכת היופי של השרון

24.06.1953
שנבחרה בנשף "הפועל" בכפר סבא
מלכת היופי של השרון
צילום : "חיים פין"