ירדן הראל

08.06.2009
הדוגמנית עונה על השאלון שלנו
ירדן הראל
צילום : "אוהד רומנו"