עדי רודניצקי ויוליה דיימנט

06.07.2009
מלכת היופי ונערת ישראל
עדי רודניצקי ויוליה דיימנט
צילום : "יניב אדרי"