דוגמנית

01.07.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "חיים פין"