אסתי גינזבורג

29.09.2009
הטוראית מצליחה לשלב שירות צבאי עם קריירה בין-לאומית בדוגמנות ובמשחק
אסתי גינזבורג
צילום : "עדו לביא"