דוגמנית

08.07.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "חנה לנדס"