יובל שרף

26.10.2009
שחקנית
יובל שרף
צילום : "עדו לביא"