עדן הראל

23.11.2009
עדיין לא מאמינה שיש לה בית ומשפחה
עדן הראל
צילום : "עדו לביא"