המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

15.07.1953
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "לא ידוע"