איור

22.07.1953
לקראת תחרות מלכת היופי
איור
צילום : "לא ידוע"