עדי רודניצקי

07.03.2010
מלכת היופי לשנת 2009 נפרדת מהכתר
עדי רודניצקי
צילום : "עדו לביא"