שביט ויזל

15.03.2010
מלכת היופי לשנת 2010
שביט ויזל
צילום : "ששון משה"