חבצלת דרור

29.07.1953
מלכת היופי לשנת 1953
חבצלת דרור
צילום : "חנה לנדס"