ויקה

31.05.2010
דוגמנית
ויקה
צילום : "אלון שפרנסקי"