חבצלת דרור

05.08.1953
מלכת היופי לשנת 1953 כחיילת
חבצלת דרור
צילום : "חנה לנדס"