מרים גרשוני

12.08.1953
סגנית מלכת היופי לשנת 1953
מרים גרשוני
צילום : "א.קירשנר"