אפרת גוש

19.09.2010
זמרת השנה מספרת על העבודה ועל חייה
אפרת גוש
צילום : "דביר כחלון"