אניה בוקשטיין

15.11.2010
מספרת על תפקידי המשחק ועל בן הזוג החדש
אניה בוקשטיין
צילום : "אייל נבו"