דוגמנית

19.08.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "א.קירשנר"