דוגמנית

26.08.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"