ולריה

30.05.2011
מדגמנת בכתבת אופנה על תיקים
ולריה
צילום : "עדו לביא"