אפרת אנזל

04.07.2011
מספרת על לימודי הרפואה, שבסופם בחרה בקריירה בטלוויזיה
אפרת אנזל
צילום : "אפרת שליטא בונדי"