קאשיה סוון

15.08.2011
דוגמנית בין-לאומית שהתאהבה בישראל
קאשיה סוון
צילום : "עדו לביא"