מארי הרטמן

24.10.2011
הדוגמנית משתתפת בהפקת אופנת חורף 2012
מארי הרטמן
צילום : "ניר יפה"