עטרה מינץ

07.10.1953
מלכת היופי של נתניה
עטרה מינץ
צילום : "מ. גנזו"