סיגל זיידמן

20.08.2012
משתתפת בתוכנית "היפה והחנון"
סיגל זיידמן
צילום : "אלכס ליפקין "