דניס פרייר

28.10.1953
מיס עולם לשנת 1953
דניס פרייר
צילום : "לא ידוע"