לינה מחולה

26.11.2012
נערת ישראל לשנת 2012 מתכוננת לתחרות "מיס יוניברס"
לינה מחולה
צילום : "עדו לביא"