דוגמנית

06.11.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "א.קירשנר"