תמרה

11.11.1953
מנהלת משק חיות
תמרה
צילום : "האנס קאופמן"